• Obiectivul specific 1:

Formarea personalului didactic pentru derularea terapiei de integrare senzorială

  • Obiectivul specific 2:

Realizarea unui mediu terapeutic adecvat: camera de stimulare multisenzorială

  • Obiectivul specific 3:
  • Implementarea unor activități de învățare/terapeutice utilizând terapia de integrare senzorială: