Oferta educațională

Oferta educaţională se adresează copiilor și elevilor cu dizabilități intelectuale și asociate precum și elevilor cu dificultăți de învățare integrați în învățământul de masă.

Oferta educațională permite valorificarea tuturor oportunităților de intervenție educativ-terapeutică pentru compensarea disfuncționalităților copiilor cu CES, pentru  dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă, pentru formarea personalităţii autonome a acestora, în vederea integrării lor sociale şi profesionale. Demersul nostru educațional, gândit în parteneriat cu familia, oferă copiilor cu CES posibilitatea dezvoltării lor optime, valorizând potențialul fiecăruia prin programele educaționale promovate și diseminate în cadrul comunității, pentru a conștientiza, în rândul populației majoritare, caracteristicile și nevoile specifice  ale copiilor/elevilor cu CES, în vederea creării unui climat de acceptare,  colaborare, soliradritate, egalitate de șanse și integrare.

 

Serviciile specializate oferite de şcoală:

 • Educaţie specială şi specializată a copiilor cu:
  • Dizabilități intelectuale moderate și dizabilități intelectuale grave, severe şi/sau associate;
  • tulburări de învăţare;
  • tulburări asociate;
  • dizabilități intelectuale uşoare şi tulburări de învăţare, care au depăşit cu 2 – 4 ani vârsta clasei în care sunt şcolarizaţi;
  • dizabilități neuromotorii (copii nedeplasabili), prin şcolarizare la domiciliu,
  • dizabilități intelectuale uşoare şi moderate, integraţi în şcoala de masă;
 • Compensare prin terapii specifice pentru elevi cu: tulburări de limbaj, tulburări de comportament, deficienţe fizice şi neuromotorii, deficienţe senzoriale, dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare;
 • Evaluare psihopedagogică, diagnosticare, orientare şcolară şi profesională prin Comisia internă de evaluare complexă;
 • Asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
 • Informare şi consiliere pentru părinţi;
 • Informare şi consiliere a cadrelor didactice;
 • Cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate;
 • Informare şi formare continuă pentru personalul didactic prin programe de formare şi perfecţionare;
 • Suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masă;
 • Testare şi consiliere psihopedagogică.
 • Activităţi specifice şi conexe
 • Activităţile specifice desfăşurate în Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Nr. 2, Municipiul Ploieşti sunt următoarele:
  • instructiv-educative (predare-învăţare-evaluare);
  • de intervenţie specifică (reabilitare-recuperare, compensare, corectare, consiliere);
  • de terapie educaţională complexă şi integrată;
  • de asistenţă medicală.

Acestea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale generale, privind organizarea şi funcţionarea învăţământului general, a celui special şi special integrat, corespunzător cu prevederile planurilor de învăţământ, respectiv al prevederilor privind compensarea, recuperarea şi protecţia specială a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

 

Activităţi conexe

Conţinutul educaţiei speciale se completează la nivel preşcolar, primar şi gimnazial cu :

 • activităţi extracurriculare ;
 • servicii de servire masă în cantina şcolară ;
 • servicii de transport, tabere, alte activităţi extraşcolare pe tot parcursul anului calendaristic.

 

  Beneficiari:

 • elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special-integrat;
 • părinţi sau aparţinători legali ai elevilor;
 • personalul angajat în şcolile integratoare sau în alte instituţii care funcţionează în domeniul educaţiei speciale;
 • membrii ai comunităţii locale.

Ultimele noutati

Buget

19 aprilie

Executie bugetară de stat an 2021 Executie bugetră de stat – 2022 Execuție _bugetară_locală_2021 Execuție_bugetară_locală_2022

Mai mult

26 martie

LISTA FUNCTIILOR MARTIE 2024

Mai mult