Personalul școlii

PERSONALUL ȘCOLII

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Ploiești

Personalul unităţii este exprimat în cele 63,50 norme (55,50 norme personal didactic, 5,00 norme personal didactc auxiliar și 3,00 norme personal nedidactic).

Structura personalului didactic se prezintă astfel: profesori de psihopedagogie specială (13), profesori psihopedagogi (5),   psihodiagnostician (1) kinetoterapeut (1),  educatoare-educatori (2), învatatori educatori (5),   profesori educatori (7)  şi  profeori de sprijin/itineranţi (12), invatatori itineranti (1). Din numarul de 47 cadre didactice  45 sunt titulare şi  1 suplinitor  calificat (titularul este în creștere copil) și 1 detașat.

Profesionalismul de înaltă ţinută a colectivului didactic este rezultatul preocuparii pentru perfecționarea pregătirii profesionale: 22 cadre didactice au gradul didactic I,  12 cadre didactice au gradul didactic II,  12 cadre didactice au gradul didactic definitiv, 1 cadru didactic este debutant , în condiţiile în care media de vârstă este de  32 ani. Remarcăm interesul dascălilor din unitatea noastră pentru masterate şi studii postuniversitare ; 3 cadre didactice fac parte din corpul naţional de experţi ȋn management educaţional iar 1 cadru didactic este mentor.

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice din Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Nr. 2, Municipiul Ploieşti la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional; 7 cadre sunt distinse cu gradaţie de merit de către ISJ Prahova.

  • Personal didactic auxiliar : 1 secretar, 1 contabil şef, 1 administrator financiar şi de patrimoniu, 1 asistent social, 1 infirmier ;
  • Personal nedidactic : 1 muncitor întreţinere, 2 îngrijitori;
  • Personal de pază : permanent, angajaţi ai Serviciului de pază a Consiliului Judeţean Prahova ;
  • Personal medical : 1 medic şi 1 asistentă medicală, angajaţi prin prestări servicii.

 

Cultura organizaţională

Este caracterizată de un înalt profesionalism, valorile dominante fiind : cooperarea, munca în echipă, curajul, ataşamentul faţă de copii, libertate de exprimare, receptivitate la nou, entuziasm, dorinţă de afirmare. Climatul organizaţiei şcolare este optim pentru activitatea desfăşurată, stimulativ, membrii organizaţiei fiind deschişi, respectându-se şi sprijinându-se reciproc.

Noi credem că:

  • toţi copiii sunt prioritatea noastra.
  • toţi copiii pot învăţa şi au inerentă valoare.
  • implicarea familiei este esenţială pentru performanţa pozitivă a elevului
  • modelele pozitive   ale  familiei  şi comunităţii  sunt  esenţiale   pentru  dezvoltarea  de competenţe şi valori

Ultimele noutati

Buget

19 aprilie

Executie bugetară de stat an 2021 Executie bugetră de stat – 2022 Execuție _bugetară_locală_2021 Execuție_bugetară_locală_2022

Mai mult

26 martie

LISTA FUNCTIILOR MARTIE 2024

Mai mult