Copii/elevi

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Ploiești

 Date statistice de bază pentru anul școlar 2023-2024

Media populației școlare în ultimii 5 ani

Număr de clase18
Număr de elevi în școala specială151
Număr de elevi integrați individual227
Număr de norme/posturi66,25 (58,25 didactic, 5 didactic auxiliar, 3 nedidactic)
Nr. grupe/clase
Nivelul de învățământTotalDizabilități intelectuale moderateTSADizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociateDin care școlarizațila domiciliuPrograme de integrare realizate în 43 școli de masă din municipiu și județ
Preșcolar1/11-56--
Primar7/629213255/65 elevi
Gimnazial10/74163226128/152 elevi
Total17/1512558681711/227

FIŞA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

an şcolar 2023-2024

A. COPII/ELEVI :

Numar total : 145  copii/elevi înscrişi în şcoala specială şi 227  elevi cuprinşi în structuri de sprijin, din care :

Gradinita: nr 1grupa cu 11 copii
clasa pregătitoare nr. 110
clasa I nr. 2clasă cu 15 elevi
clasa II nr.1clasă cu 11 elevi
clasa a III aclasă cu 13 elevi
clasa a IV a nr. 2clasă cu 17 elevi
clasa V nr. 1clasă cu 14 elevi
clasa VI nr. 1clasă cu 8 elevi
clasa VII nr. 1clasă cu 13 elevi
clasa VIII nr. 1clasă cu 12 elevi
clasa IX nr. 1clasă cu 7 elevi
clasa X nr. 1clasă cu 7 elevi
programe de integrare5,25 P-IV cu 75 elevi
programe de integrare7,75 V-VIII cu 152 elevi
şcoală la domiciliu1 clasă cu P-IV 5 elevi
şcoală la domiciliu4 clase cu V-X 13 elevi

B. CADRE DIDACTICE: 58,25 norme

Numar total 50 din care: titulari  44,  repartizati astfel:

Numar total 52 din care: titulari  46,  repartizati astfel:

–  profesor psihopedagog total   8,75/6  din care titulari  7,75/6   suplinitori      – ;

– prof. de psihoped. specială total 16,50/12 din care titulari 16,50/12 suplinitori  – ;

–  invatator- educator total   1/1  din care titulari   1/1  suplinitori      – ;

–  educatoare-educator total    2/2   din care  0 titulari suplinitori   2/2 ;

–  profesor-educator   total  13/13    din care titulari   12/13 suplinitori  1/13;

– cadru didactic de sprijin/itinerant total 15,75/14 din care titulari 13,75/15 suplinitori  2;

– profesor kinetoterapeut total   1,50/1  din care titulari    1,50/1 suplinitori   -;

C. PERSONAL AUXILIAR

Total  5,00 norme/5 persoane :

secretar1 post1 persoană
administrator financiar1 post1 persoană
administrator financiar si de patrimoniu1 post1 persoană
asistent social1 post1 persoană
infirmier2 posturi2 persoane

D. PERSONAL NEDIDACTIC

Total 3 norme/3 persoane , din care :

ingrijitor2 posturi2 persoane
muncitor intretinere1 post1 persoană

TOTAL PERSOANE: 47+5+3=55; TOTAL NORME: 55,50+5+3=65,50

PERSONALUL ȘCOLII

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Ploiești

Personalul unităţii este exprimat în cele 63,50 norme (55,50 norme personal didactic, 5,00 norme personal didactc auxiliar și 3,00 norme personal nedidactic).

Structura personalului didactic se prezintă astfel: profesori de psihopedagogie specială (13), profesori psihopedagogi (5),   psihodiagnostician (1) kinetoterapeut (1),  educatoare-educatori (2), învatatori educatori (5),   profesori educatori (7)  şi  profeori de sprijin/itineranţi (12), invatatori itineranti (1). Din numarul de 47 cadre didactice  45 sunt titulare şi  1 suplinitor  calificat (titularul este în creștere copil) și 1 detașat.

Profesionalismul de înaltă ţinută a colectivului didactic este rezultatul preocuparii pentru perfecționarea pregătirii profesionale: 22 cadre didactice au gradul didactic I,  12 cadre didactice au gradul didactic II,  12 cadre didactice au gradul didactic definitiv, 1 cadru didactic este debutant , în condiţiile în care media de vârstă este de  32 ani. Remarcăm interesul dascălilor din unitatea noastră pentru masterate şi studii postuniversitare ; 3 cadre didactice fac parte din corpul naţional de experţi ȋn management educaţional iar 1 cadru didactic este mentor.

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice din Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Nr. 2, Municipiul Ploieşti la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional; 7 cadre sunt distinse cu gradaţie de merit de către ISJ Prahova.

  • Personal didactic auxiliar : 1 secretar, 1 contabil şef, 1 administrator financiar şi de patrimoniu, 1 asistent social, 1 infirmier ;
  • Personal nedidactic : 1 muncitor întreţinere, 2 îngrijitori;
  • Personal de pază : permanent, angajaţi ai Serviciului de pază a Consiliului Judeţean Prahova ;
  • Personal medical : 1 medic şi 1 asistentă medicală, angajaţi prin prestări servicii.

 

Cultura organizaţională

Este caracterizată de un înalt profesionalism, valorile dominante fiind : cooperarea, munca în echipă, curajul, ataşamentul faţă de copii, libertate de exprimare, receptivitate la nou, entuziasm, dorinţă de afirmare. Climatul organizaţiei şcolare este optim pentru activitatea desfăşurată, stimulativ, membrii organizaţiei fiind deschişi, respectându-se şi sprijinându-se reciproc.

Noi credem că:

  • toţi copiii sunt prioritatea noastra.
  • toţi copiii pot învăţa şi au inerentă valoare.
  • implicarea familiei este esenţială pentru performanţa pozitivă a elevului
  • modelele pozitive   ale  familiei  şi comunităţii  sunt  esenţiale   pentru  dezvoltarea  de competenţe şi valori

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Ploiești

Chițan Silvea – director

Profesori de psihopedagogie specială:

1. Manole Georgiana
2. Marinescu Tatiana
3. Ţăranu Elena
4. Tănăsescu Alina Florentina
5. Brutaru Mihaela Cristina
6. Căzăceanu Zinica
7. Gheauș Cristina Elena
8. Mocanu Janeta-Gabriela
9. Vasile Andreea Raluca
10. Roşca Carmen Andreea
11. Jipa Carmen
12. Grigore Florentina

13. Lipioașcă Denisa

Profesori logopezi:

1. Popovici Elisabeta
2. Mocescu Alice Narcisa
3. Petrosanu Diana Georgeta
4. Chitan Silvea
5. Dogaru Anca Georgeta
6. Stoean Carmen Elena

Profesor psihodiagnoză:

Mocescu Alice Narcisa

Profesor kinetoterapie:

Andrei Rodica

Profesori educatori:

1. Tănase Ileana
2. Voinescu Anda Ioana
3. Mihai Ramona Mihaela
4. Popescu Mariana
5. Olteanu Laura
6. Arţar Claudia
7. Alexe Magdalena
8. Dobre Alina Maria
9. Lepuș Alexandra Mădălina
10. Deaconescu Zenovia Dana
11. Lipioașcă Gabriela
12. Prunoiu Geogiana Ramona

13. Șerban Rahela

Educatoare-educator:

1. Benescu Florica
2. Olteanu Ana

Profesori itineranți/de sprijin:

1. Vasile Florentina
2. Popescu Cristina
3. Simion Ștefania
4. Soare Daniela
5. Dumitrache Floriana
6. Constantin Manuela Monalisa
7. Carol Mirela Gabriela
8. Ungureanu Iulia
9. Ristache Isabelle
10. Șandor Alexandra
11. Anton Maria Gabriela
12. Băjenaru Marian Alexandru
13. Tudor Atalia
14. Tănase Andreea
15. Pușcașu Roxana

Personal didactic auxilliar:

1. Stoean Adrian – asistent social
2. Dițu Ramona Valentina – secretar
3. Nicolae Floarea – administrator financiar
4. Necula Aurelia – administrator de patrimoniu
5. Constantinescu Mihaela – infirmier

Personal nedidactic:

1. Ionescu Georgeta – îngrijitor
2. Florea Ana-Maria – îngrijitor
3. Mocanu Daniel – muncitor

Ultimele noutati

Buget

19 aprilie

Executie bugetară de stat an 2021 Executie bugetră de stat – 2022 Execuție _bugetară_locală_2021 Execuție_bugetară_locală_2022

Mai mult

26 martie

LISTA FUNCTIILOR MARTIE 2024

Mai mult