Resurse materiale și financiare

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Ploiești

Locaţia şcolii este în incinta Liceului Tehnologic ,,Toma Socolescu”, Ploieşti; accesul se face din str. Şoseaua Vestului, pe aleea ce separa LT ,,Toma Socolescu” de Colegiul Naţional ,,Elie Radu”, Ploieşti; la birouri (director, secretariat, serviciul administrativ-financiar, cabinet medical) accesul este permis şi pe la intrarea dinspre LT ,,Toma Solescu”. Institutia supusa analizei ocupă etajul I si II din clădire precum şi o sala la parter (magazia şcolii); în aceeaşi clădire funcţionează la parter Gradiniţa Nr. 51 Ploieşti, cu intrare separata din Şoseaua Vestului iar  etajul III şi  sălile de langă casa scării (parter, etajele I si II) sunt ocupate de LT ,,Toma Socolescu”. Am insistat asupra detaliilor privind amplasarea instituţiei şcolare deoarece aceasta influenţează organizarea activităţaii şi chiar procesul de recuperare, socializare şi integrare. De pildă, integrarea fizică este rezolvată prin locaţia instituţiei.

În scopul menţinerii imobilului la standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ special, în fiecare an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate prin buget.

Clădirea este racordată la:

  1. Reţeaua publică de apă – canal;
  2. Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
  3. Reţeaua publică de telecomunicaţii;
  4. Internet.

Spaţiile utilizate în procesul educaţional sunt următoarele:

Spatii şcolare:

 • 12 sali de clasă;
 • 2 cabinete de informatică;
 • 1 sală pentru grupa de preşcolari;
 • 5 cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj;
 • 1 cabinet de educaţie psihomotrică;
 • 1cabinet de psihodiagnoză;
 • 1 cabinet pentru serviciile educaţionale de sprijin/itinerante;
 • 1 cabinet de cultură fizică medicală;
 • 1 sala de sport;
 • 1 cabinet medical;
 • 1 izolator;
 • 1 bucătărie didactică;
 • 1 cantină şcolară;
 • 1 cancelarie;
 • 1 magazie;
 • 4 birouri (director, secretar, contabil, asistent social);
 • 1 atelier mecanic de ȋntreţinere.

Cabinetele de specialitate sunt dotate cu mijloacele necesare realizării compensării, recuperării şi integrării copiilor cu cerinţe educative speciale ( ex. : cabinetele pentru terapia tulburărilor de limbaj sunt dotate cu calculatoare şi programe specifice – Wtools, Echo, SIAC, Evalogos, Tara,). Unitatea este echipată cu tehnică de calcul atăt la clase căt şi la birouri;  conectarea la internet permite circuitul informaţiei precum şi încercarea de aliniere continuă la noutăţile ştiintifice din domeniu.

Înălţimea medie a sălilor de clasă este de 2,90 m. Geamurile şi uşile se încadrează ca dimensiuni în standardele uzuale clădirilor construite în sec. XX, asigurând o iluminare şi aerisire corespunzătoare, respectiv posibilitatea evacuării în caz de necesitate. Pardoselile sunt din parchet (săli de clasă, cabinet, birouri) şi gresie (coridoare, grupuri sanitare si scările principale).

Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (puprite individuale, mese, scaune, rafturi, dulapuri etc.), sala de sport este utilată cu echipamentele sportive necesare, iar cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu aparatură şi material didactic. Instituţia dispune de un atelier pentru efectuarea reparaţiilor în regie proprie, dotat cu dispozitivele şi sculele necesare, precum şi de spaţii de depozitare a materialelor necesare efectuării acestor reparaţii. Mobilierul şcolar precum şi celelalte dotări corespund standardelor naţionale.

În anul şcolar 2009/2010 a fost realizată extinderea construcţiei, şi anume, elevatorul pentru ridicat personae (lift) pentru a asigura accesul tuturor copiilor/elevilor ȋn şcoală.

CSEI Nr.2 Ploiesti beneficieaza de utilitati si mobilier adaptat nevoilor copiilor/elevilor cu dizabilitati. Atat accesul in unitate cat si spatiile interioare au fost adaptate posibilitatilor persoanelor cu nevoi speciale (incepand cu rampa, elevatorul si terminand cu clasele si celelalte spatii care compun interiorul cladirii scolii).

 • Holurile, grupurile sanitare, salile de clasa dispun de spatii largi de manevra mai ales in cazul deficientilor neuromotori care se deplaseaza cu ajutorul fotoliului rulant, al hiperkineticilor care sunt intr-o continua miscare.
 • Mobilierul cu constructie modulara, fiabil si rezistent poate fi adaptat necesitatilor de moment, salile de clasa devenind multifunctionale. Fiecare clasa are mobilier individualizat in functie de utilitate, coloristica, caracteristicile colectivului de elevi (tipurile de deficiente, caracteristici ce tin de diagnostic, limitarile in activitate si restrictiile de participare pe care le are fiecare elev). Cu ajutorul paravanelor, clasele pot fi impartite pe domenii de activitati, dar pot oferi intimitate si izolare in anumite momente unor copii care au nevoie uneori de activitate individuala, separati de restul grupului, fara factori perturbatori (copii cu autism, cei cu agitatie psihomotorie s.a.)
 • Pupitrele pot fi mutate schimbandu-le pozitia in functie de activitatea desfasurata, inaltimea bancutelor poate fi reglabila in functie de statura fiecarui elev, pot fi adaptate in asa fel incat si elevii care stau in fotoliu rulant sa-si poata desfasura activitatea la masa de lucru.

Avand aceste spatii multifunctionale (salile de clasa, cabinetul pentru psihomotricitate care poate deveni camera pentru relaxare sau stimulare senzoriala) putem veni in intampinarea nevoilor elevilor cu CES, adaptandu-ne la particularitatile dezvoltarii, limitele si potentialul acestora.

Ultimele noutati

Buget

19 aprilie

Executie bugetară de stat an 2021 Executie bugetră de stat – 2022 Execuție _bugetară_locală_2021 Execuție_bugetară_locală_2022

Mai mult

26 martie

LISTA FUNCTIILOR MARTIE 2024

Mai mult