Legislație

Legislaţia subsecventă Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011

  1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat aprobat OMECTS NR.5573/7.10.2011 publicat în M.O. nr.787 din 7.11.2011.
  2. Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă OMECTS nr.5574/7.10.2011 M.O. nr.785 din 4.11.2011
  3. Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu CES OMECTS nr.6552 din 13 dec.2011, publicată în M.O. nr.45 din 19.01.2012.
  4. Metodologia-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, aprobată prin OMECTS nr. 5575/7.10.2011 publicat în M.O. nr.797
  5. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al mun. Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin OMECTS nr. 5555 din 7.10.2011, M.O. nr.759 din 27 10.2011.
  6. Ordinul comun Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
  7. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învăţământ preuniversitar aprobat prin OME 4183/2022 cu modificările și completările ulterioare.
  8. Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ultimele noutati

Buget

19 aprilie

Executie bugetară de stat an 2021 Executie bugetră de stat – 2022 Execuție _bugetară_locală_2021 Execuție_bugetară_locală_2022

Mai mult

26 martie

LISTA FUNCTIILOR MARTIE 2024

Mai mult